Redirect 301 là gì?

301-redirect301 redirect” là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Thông thường một chuyển tiếp 301 sẽ có chứa địa chỉ web mới thay thế. Trình duyệt sẽ tự động theo chuyển tiếp 301 chuyển tới địa chỉ mới mà không cần đến sự can thiệp của người dùng.

Chuyên tiếp 301 nên được sử dụng khi một trang web được chuyển tới một tên miền mới để các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật lại chỉ mục của họ và về mặt lý thuyết, nó giúp giữ nguyên thứ hạng của một trang web cụ thể nào đó sau khi thay đổi đường dẫn. Còn trên thực tế, một điều có thể chắc chắn là nó giúp bạn không mất traffic và người đọc không bị rơi vào trang báolỗi 404 “Trang không tìm thấy”.

Vậy Để Cấu Hình 301 Redirect Như Thế Nào?

Redirect từ tên miền cũ sang tên miền mới

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.semvietnam.net/$1 [R=301,L]

Sử dụng www hay non-www

Chắc hẳn những người làm SEO như chúng ta cũng đều hiểu tầm quan trọng của việc trùng lập nội dung là thế nào! Và để tránh xảy ra trường hợp đó,bạn hãy nên lựa chọn cho riêng mình một địa chỉ duy nhất.

Sử dụng www

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.semvietnam..net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.semvietnam.net/$1 [R=301,L]

Non-www

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^semvietnam.net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://semvietnam.net/$1 [R=301,L]

Sau đây là một vài phương pháp để thực hiện chuyển hướng URL trên các máy chủ khác nhau.

IIS redirect

Trong phần quản trị dịch vụ internet, nhấn phải chuột chọn tệp tin và thư mục mà bạn muốn áp dụng redirect;
Chon nút “a redirection to a URL”;
Chọn trang Redirection;
Chon tiếp “The exact url entered above” và “A permanent redirection for this resource”;
Chon “Apply”.

ColdFusion Redirect

PHP Redirect

Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://semvietnam.net/” );
?>

ASP Redirect

ASP.NET Redirect

< script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://semvietnam.net/”);
}
< / script >

JSP (Java) Redirect

CGI PERL Redirect

$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://semvietnam.net/”);

Ruby on Rails Redirect

def old_action
headers[“Status”] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://semvietnam.net/”
end

Chú ý: Hãy thay đổi semvietnam.net bằng tên miền mới của bạn nhé!

Tags: , ,

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Share via
Copy link