List/Grid

Thiết kế website Subscribe to Thiết kế website

Nguyên tắc trong thiết kế website chuyên nghiệp

Trước hết chúng ta cần xem xét một số đặc điểm chung của những website thành công và khám phá những gì bạn có thể áp dụng cho website của bạn và một số điều nên và không nên khi thiết kế website.