List/Grid

Tag Archives: Blog

Zemanta Related Posts Thumbnail

Online PR: Những bà mẹ quyền lực trong thế giới blog

Họ có hàng nghìn người và mỗi phát ngôn trên mạng của họ đều là “lời vàng ý ngọc” đối với rất nhiều người khác. Đó là “mummy blogger” – những bà mẹ viết blog về các vấn đề xoay quanh cuộc sống gia đình.

Săn tin xấu trong thế giới blog

Trong thế giới ảo, có khoảng 9 triệu trang blog đang hoạt động và gần 40.000 trang blog mới xuất hiện mỗi ngày. Một số trang blog chỉ đơn giản là những trang nhật ký cá nhân.