List/Grid

Tag Archives: faceboook

Người duy nhất sở hữu nút ‘dislike’ trên FB

Chuck Rossi, quản lý đội ngũ hàng trăm kỹ sư ở Facebook, dùng nút dislike (không thích) – chức năng mà rất nhiều thành viên mong muốn có trên tài khoản của họ – để xếp hạng nhân viên.