List/Grid

Tag Archives: faceboook

Rất nhiều người muốn Facebook bổ sung nút dislike nhưng mạng xã hội này khẳng định họ sẽ không bao giờ đưa vào.

Người duy nhất sở hữu nút ‘dislike’ trên FB

Chuck Rossi, quản lý đội ngũ hàng trăm kỹ sư ở Facebook, dùng nút dislike (không thích) – chức năng mà rất nhiều thành viên mong muốn có trên tài khoản của họ – để xếp hạng nhân viên.