List/Grid

Tag Archives: gmail

Giao diện mới của Gmail

Gmail có giao diện mới mang cảm hứng Google+

Cùng lúc với sự kiện ra mắt Google+, nhà khổng lồ Google cũng công bố kế hoạch thiết kế lại giao diện của toàn bộ các sản phẩm của hãng. Trang chủ Google đang thử nghiệm giao diện mới và rất nhiều người sử dụng có thể thấy sự thay đổi.