List/Grid

Tag Archives: kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp hài hước của lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp hài hước của lãnh đạo

Để lãnh đạo hiệu quả, ngoài kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán thương lượng…, một kỹ năng không thể thiếu để đem lại thành công là kỹ năng hài hước. Hài hước là kỹ năng vận dụng vốn ngôn ngữ vào tình huống phù hợp theo các quy tắc tạo tiếng cười.