List/Grid

Tag Archives: office

Cong cu office

Công cụ office tốt hơn Google Docs

Nếu so sánh với Microsoft Office thì Google Docs còn thua xa về tính năng. Trang web www.live-documents.com tập hợp các điểm mạnh về chia sẻ của Google Docs cùng các tính năng của Microsoft Office