List/Grid

Tag Archives: Rêv Visa Internet card

Trang Chủ Visa Internet Card

Rêv Visa Internet card sản phẩm thay thế thẻ Visa, Master thông thường

Trước đây khi mua hàng qua mạng và thanh toán trực tuyến quốc tế chúng ta cần sở hữu một trong những sản phẩm thẻ như Visa card, Master card hay Paypal , thủ tục làm thẻ và thời gian chờ nhận thẻ là trở ngại cho những ai muốn thanh toán món hàng mua ngay.