List/Grid

Tag Archives: SMS

Hai lý do để bạn quan tâm đến SMS

Hãng Nielsen Mobile ước tính có khoảng 2,9 triệu người đã nhận được tin nhắn về người được chọn vào vị trí phó tổng thống của Barack Obama trong sáng sớm ngày thứ bảy 23/8/2008.