List/Grid

Tag Archives: tiep thi bang video

Video có thể kết nối các khách hàng ở mức độ sâu sắc hơn

7 lời khuyên cho tiếp thị bằng video

Khi ngày càng có nhiều người sử dụng internet để tìm kiếm thông tin, video trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng để tiếp cận và kết nối những người có cùng mối quan tâm hay sở thích, người hâm mộ một sản phẩm hay dịch vụ và các khách hàng.