List/Grid

Tag Archives: vi dien tu

Ví điện tử

Gian nan chuyện ‘ví ảo’ ở Việt Nam

Việt Nam có 58% trong 30 triệu người sử dụng Internet từng đưa ra quyết định mua hàng qua mạng. Mặc dù thị trường có sự sôi động nhưng ví điện tử chưa thực sự phát triển mạnh ở Việt Nam.