List/Grid

Tag Archives: Podcasts

Sức mạnh của Podcasts

Các công cụ marketing xã hội như blog, wiki, podcast, twitter, và thế giới ảo tạo hàng loạt những cơ hội dành cho các marketer trong việc tiếp cận khán thính giả.