Facebook: Sát thủ kinh tế Mỹ?

Facebook đã chính thức trở thành công ty đại chúng nhưng cũng từ đây, họ bỗng dưng biến thành một cái tên “nguy hiểm” của nền kinh tế. Chuyện gì đang diễn ra? Facebook quá ảo tưởng hay nhà đầu tư đã quá ngộ nhận về khả năng phán đoán của chính mình?