Ai vào Facebook nhiều nhất

Các nhân tố tuổi tác, thu nhập và sắc tộc ảnh hưởng đến lượng thời gian người  ta dành cho mạng xã hội như thế nào.

Công ty Nielsen vừa đưa ra một báo cáo trong tháng 6 về số thời gian trung bình trên toàn cầu, một người tiêu dùng dành cho blog hay các trang mạng xã hội là tứ 1 tới 4.5 phút. Theo một báo cáo khác của công ty Morpace, đối với người dùng Facebook tại Mỹ thì cứ 3 phút họ lên mạng thì trong đó lại dành 1 phút cho Facebook.

Bất kể việc độ tuổi mà Facebook thu hút ngày càng già đi, thì nhóm tuổi từ 18 đến 34 vẫn là nhóm dành nhiều thòi gian nhất cho trang mạng này mỗi tuần, 8.5 giờ trong số 22.4 giờ họ dành cho việc lên mạng. Thời gian dành cho Facebook hàng tuần giảm còn 4.6 giờ đối với nhóm người dùng tuổi tù 55 trở lên, tương đương với số lượng thời gian dành cho việc lên mạng của nhóm này cũng thấp hơn là 21.5 giờ mỗi tuần.

Khi xem xét về các yếu tố dân tộc và sắc tộc, Morpace nhận thất rằng những người dùng Facebook nhiều nhất chính là người Châu Á. Nhóm này không chỉ dành nhiều thời gian cho trang này nhiều nhất hàng tuần, mà họ còn dành ra một tỉ lệ thời gian nhiều nhất cho trang này tron tổng số thời gian mà họ lên mạng (39.6% so với 35.1% của người da đen, nhóm đứng thứ hai về tỉ lệ thời gian dành cho Facebook). Người Mỹ Latin dành ít thời gian cho facebook nhất, và kể cả tính trong tổng số thời gian ít ỏi họ dành cho việc lên mạng thì Facebook vẫn đứng ở vị trí thấp nhất.

Lượng thời gian lên mạng và thời gian vào Facebook, phân loại theo Dân tộc/ Sắc tộc, tháng 05/2010


Nguồn: Morpace, “Báo cáo Omnibus”, cung cấp cho eMarketer, 25/05/2010

Mặc dù báo cáo cua Morpace cho thấy khi thu nhập tăng từ dưới 50.000 USD lên 100.000 USD thì tổng số thời gian người ta dùng cho việc lên mạng và thời gian vào Facebook giảm xuống, nhưng những người dùng Facebook giàu có và có thu nhập ít nhất 100.000 USD hằng năm lại dành nhiều thời gian lên mạng nhất và cả thời gian cho trang web này cũng vậy.

Lượng thời gian lên mạng và thời gian vào Facebook, phân thoại theo thu nhập, tháng 05/2010


Nguồn: Morpace, “Báo cáo Omnibus”, cung cấp cho eMarketer, 25/05/2010

Trong quí 1/2010, comScore tìm ra rằng những người khách dành nhiều thời gian cho Facebook nhất cũng là những người chi nhiều tiền trên mạng nhất. Do đó, nếu nhắm vào những người dùng không chỉ dành nhiều thời gian vào Facebook nói chung mà còn có tỉ lệ thời lượng dành cho mạng xã hội cao nhất trong trong tổng số thời gian trực tuyến của họ có nghĩa là bạn đang nhắm vào thị trường tiềm năng nhất.

(Sem Vietnam – Theo eMarketer.com)


Tags: 

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*